REJESTRACJA

Wszyscy uczestnicy konferencji proszeni są o uzupełenienie poniższego formularza rejestracyjnego i przesłanie go do dnia 30.08.2017.

1. Imię, nazwisko i stopień naukowy:

2. Instytucja:

3. Adres e-mail:

4. Numer telefonu:

Odbiorca faktur (nazwa, adres, NIP):
Fakturę proszę przesłać na adres:
Jak wyżej
Forma uczestnictwa: z plakatem
z referatem
bez plakatu/bez referatu

7. Tytuł referatu/plakatu:

8. Streszczenie (do 300 słów):

9. Wymagania techniczne: