OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna dla uczestników z referatem lub plakatem (obejmująca przerwy kawowe, przerwy na lunch, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, koszty publikacji) wynosi:

350 PLN lub 95€ (85€ opłata konferencyjna plus 10€ opłata bankowa).

Opłata konferencyjne dla uczestników bez referatu (obejmująca przerwy kawowe, przerwy na lunch, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne) wynosi:

150 PLN lub 45€ (35€ opłata konferencyjna plus 10€ opłata bankowa).

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego do dnia 30.09.2017.

Numer konta:
Uniwersytet Rzeszowski
Bank Handlowy w Warszawie S.A
09 1030 1999 7896 0000 0170 0032
Tytułem: "IFA Turns IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA"

Numer konta dla przelewów z zagranicy:
Uniwersytet Rzeszowski
Bank Handlowy w Warszawie S.A
SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL 09 1030 1999 7896 0000 0170 0032
Tytułem: "IFA Turns IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA"