WAŻNE DATY

Wysyłanie streszczeń referatów/plakatów: 30.08.2017
Informacja o akceptacji referatu/plakatu: 15.09.2017
Wniesienie opłaty konferencyjnej: 30.09.2017