CYRKULARZ

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów na temat kwestii związanych z przekładoznawstwem, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które obserwować można w tej dziedzinie w XXI wieku.

Mamy przyjemność zaprosić teoretyków, badaczy, praktyków oraz dydaktyków przekładu pisemnego i ustnego, którzy wykazują interdyscyplinarne podejście do poruszanych przez siebie problemów badawczych.

Wierzymy, że konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów dotyczących obecnych trendów w dziedzinie przekładoznawstwa, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, oraz umożliwi wymianę doświadczeń.

Lista proponowanych tematów wystąpień obejmuje następujące zagadnienia:

Prezentacje

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 30 minut (20 minut przeznaczone jest na prezentację oraz 10 minut na dyskusję).
Przewidujemy również możliwość prezentacji plakatu naukowego.
Językami konferencji są język angielski i język polski. Artykuły przeznaczone do publikacji prosimy przesyłać tylko w języku angielskim.

Publikacja

Uczestnicy konferencji proszeni są o przesłanie streszczeń referatów i plakatów liczących do 300 słów do dnia 30.08.2017. Streszczenia prosimy wkleić do formularza rejestracyjnego. Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o przyjęciu referatu lub plakatu do dnia 15.09.2017.

Artykuły w języku angielskim należy przesłać do dnia 31.12.2017. Planujemy wydanie recenzowanej publikacji nakładem wydawnictwa Peter Lang.